DutchPanels
Mobirise

TECHNIEK

Hier vindt u het antwoord op de vraag;
Wat is het verschil tussen conventionele verwarming en infraroodverwarming en hoe werkt infraroodverwarming?

Daarnaast vindt u in de laatste alinea;
Een bevestiging van TNO en Thuisbaas dat ‘gewone’ infrarood al zuiniger is dan een warmtepomp terwijl onze infrarood ook nog eens veel zuiniger is dan gewone infrarood en GEEN onderhoud nodig heeft. Verder geeft Thuisbaas infrarood een Seasonal Performance Factor (SPF) van 2,2. Nogmaals, onze infrarood panelen zijn veel zuiniger als waar TNO en Thuisbaas mee hebben gemeten en hebben GEEN onderhoud nodig. Wij komen dus nog zuiniger en met een veel hogere Seasonal Performance Factor (SPF) uit een eventuele test.


Inleiding
Technologieën die thans in de hedendaagse maatschappij op bredere schaal worden ingezet, vinden veelal hun oorsprong in de ruimtevaartindustrie. Immers daar dient zeer hoge betrouwbaarheid
gecombineerd te worden met doordachte functionaliteit en een hoge graad van compactheid. Dit heeft tot tal van slimme innovaties geleid.
Zo ligt de ruimtevaart wetenschap ook aan de bakermat van onze nano infrarood warmtepanelen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN CONVENTIONELE VERWARMING EN INFRAROOD VERWARMING EN HOE WERKT INFRAROODVERWARMING?

Traditionele ruimte verwarmingssystemen werken voornamelijk op basis van convectie waarbij de aanwezige lucht in de ruimte als transportmiddel van de warmte fungeert. Hierbij wordt de energie via talrijke verliesgevende warmte-omzettingsprocessen van brandstof (gas, olie, kolen, hout, etc.) via een brander, ketel, warm water en leidingen naar een convector (radiator) geleid. Van daar wordt de energie uiteindelijk aan de lucht meegegeven om tenslotte de personen en voorwerpen in de ruimte te verwarmen.
De opgewarmde lucht stijgt op en maakt plaats voor koudere lucht die ook wordt opgewarmd zodra er contact is met de convector.
Zo ontstaat er in de ruimte een luchtcirculatie, een natuurlijke convectie.
Omdat de warmte via de lucht wordt getransporteerd, blijven vaste elementen in de ruimte (vloer, muur, plafond, meubels, etc.) kouder.

Infraroodverwarming daarentegen is een vorm van stralingswarmte. Eerst worden in een ruimte alle vaste elementen (vloer, muur, plafond, meubels, etc.) opgewarmd. Hierdoor is dit type van verwarmen ook minder gevoelig voor een slechtere gebouw isolatie. Uiteindelijk geven de elementen hun warmte secundair af aan de ruimte en de lucht.
Bij infraroodverwarming is er een gelijkmatige verdeling van de temperatuur. De vaste elementen in de ruimte reflecteren de warmte naar hun omgeving. Er is nagenoeg geen temperatuurverschil. Dit geeft een heel behaaglijke warmte (in tegenstelling tot forse temperatuurverschillen bij convectiesystemen).
Bij infraroodverwarming is er geen sprake van luchtcirculatie en zweeft er veel minder stof rond. Ook vindt er geen condensatie op de muren, vloer en plafond plaats dus geen schimmel- en bacterievorming.


TNO EN THUISBAAS

Kosten en efficiëntie

Ook TNO onderzocht het verwarmen met infrarood als onderdeel van het rapport ‘Alle bestaande woningen aardgasvrij in 2050’. Uit een kostenanalyse van verschillende verwarmingssystemen blijkt dat infraroodverwarming (inclusief onderhoud) lagere jaarlijkse kosten heeft per woning dan een warmtepomp. Echter merkt TNO daarbij op: “Infraroodpanelen zijn goedkoper dan een warmtepomp (inclusief warmtepompboiler), maar de efficiency is lager.” Dit komt overeen met de conclusies van ThuisBaas, die uitkomt op een Seasonal Performance Factor (SPF) van 2,2 voor de infraroodpanelen, terwijl warmtepompen gemiddeld met een SPF van 3 tot 3,5 kunnen functioneren.

Voorgaande is een kopie van het schrijven van TNO en Thuisbaas op internet waarbij infrarood panelen worden vergeleken met een warmtepomp. Onze Dutch Panels zijn gemiddeld 40-60% zuiniger dan de panelen waar TNO de vergelijking mee heeft gemaakt. Verder kennen Dutch Panels geen onderhoud en hebben ze een extreem lange levensduur (levenslange fabrieksgarantie). Wij zullen dus in een eventuele test van TNO nog veel lager in jaarlijkse kosten en zeker hoger in efficiency uitkomen dan een warmtepomp. In de Seasonal Performance Factor van Thuisbaas zullen onze panelen de 3 tot 3,5 van een warmtepomp te boven gaan.

© Copyright DutchPanels. All Rights Reserved.

Make a free website - Find out